Jak  vznikla

Automatická kresba diagnostická

Jedinečná  originální  možnost  obnovit  svůj  život  a  dát  do  všech  situacích  novou,  tvořivou  energii

Vaše  chuť  pracovat  s touto  technikou  a  technika  samotná  vám  otevírá  dveře  do  světa  nových  možností  a  nových  uvědomění.

AKD  je  už  dlouho  součástí  mnoha  lidí,  kteří  vnímají  obrovský  potenciál  nejen  v pomoci  sobě,  ale  také  ve  vztahových  záležitostech,  v posílení  uzdravení  zvířat.  Obnovení  vztahů,  odpoutání  se  do  těžkých  propojeností  v násilných  situacích,  obnovení  prosperity  dětí,  to  vše  tato  technika  umožňuje.

Je  také  prokázána  účinnost  při  odvádění  duší  a  pročišťování  celých  objektů

Automatická  kresba  je  jedinečným  projektem,  který   byl  vytvořen  pro  účinnou  pomoc  každého,  kdo  si  tuto  techniku  vezme  za  svou.

Jedinečností  je  propojenost  několika  schopností,  které  již  sami  o  sobě  jsou  velice  fungujícími  technikami.  Účelem  nebylo  dělat  mutanta  z několika  směrů  práce  s energiemi,  ba  právě  naopak.

V roce  2012  začaly   přicházet  informace  na  základě  mé  žádosti  o  poskytnutí  funkční  pomoci  pro  ty,  kteří  se  ve  svém  životě  trápí  a  neví  si  rady  i  přes  to,  že  se  snaží  situace  změnit.

Já sama  na  sobě  jsem  se  trápila  tím,  že  slibované  informace  o  tom,  že   rozhodnutí  a  ukončení  nefungujícího  se  mi  již  to  samé  nemůže  objevit,  se  nenaplňovalo.  Nechápala  jsem  ten  mechanismus  lidského  života.  Vypadalo  to,  není  cesty  ven.

Prošla jsem  kurzem  SRT,  kde  jsem  získala  možnost   procházet  dané  situace  v hlubokých  úrovních  času.  Jednalo  se  o  minulé  životy.  Byla  jsem  zoufalá  při  zjištění,  že  situace,  které  jsem  se  tolik  snažila  vyřešit,  jsem  nacházela  v tak  hlubokých  vrstvách,  které  bych  za  normálních  okolností  a  běžnosti  tohoto  života  vůbec  nedokázala  najít.  Proto  se  mi  v mém  reálném  životě  nedařilo  zažívat  lepší  časy.  Zdroj  nepohodlí  zasahovat  tak  hluboko  do  mé  vlastní  historie.  Když  jsem  pročistila  tyto  zdroje,  můj  život  se  začal  měnit.  Měla  jsem  v ruce  pomoc,  která  obnovovala  můj  život.

To  samé  jsem  později  chtěla  dát  i  těm,  kteří  se  začali  zajímat  o  změny  v mém  životě.  Jednoho  dne  začaly  přicházet  informace  channelingem,  neplánovaně.  Přijala  jsem  i  název  dané  informace  a  ten  je  zachován  dodnes. 

Pro   ještě  lepší  uchopení  získaného  došlo  k zásadním  propojením  s dalšími  zkušenostmi  mého  života.  Automatická  kresba  diagnostická  se  opírá  o  informace  získané  přímo  od  sedmi  barev.  Neoslovovala  jsem  energii  barev  já,  promlouvaly   barvy  samotné. 

Pro  zjednodušení  a  lepší  orientaci  my  bylo  zvědoměno,  že  je  potřebné  aktivovat  u  účastníků  kurzu  i  schopnost  vnímat  svým  tělem  odpovědi  ANO  a  NE  a  to  jasným  a  srozumitelným  způsobem.  Vše je  ještě  více  podpořeno  soupisem  otázek,  které  usnadňují  identifikaci  problému  a  jeho  zdroje.  Otázky  jsou  identické  s otázkami ,  které  já  i  mé   kolegyně  a  kolegové  používají  při  práci  s metodou  J.I.H®,  které  jsem  společně  s Hankou  Mokrou  a  Irenou  Brejchovou  autorkou.